به ما ایمیل بفرستید

با ما تماس بگیرید

آدرس دفتر مرکزی : استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، خیابان انقلاب ، نبش انقلاب 17،  زعفران لجنو

آدرس کارگاه بسته بندی: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، انتهای خیابان انقلاب، نبش میدان فرهنگ

تلفن ارتباط با مشتریان:09153356010

تلفن دفتر مرکزی:05632722333

ایمیل : lajanusaffron@gmail.com