تقلب در زعفران

علت اصلی تقلب در زعفران قیمت بالا ی آن بوده که موجب گردیده تا افراد سودجو جهت به دست آوردن سود بیشتر  دست به این کار بزنند.

یکی از تقلب ها، رنگ کردن ریشه سفید زعفران و پرچم زرد رنگ آن با استفاده از مواد شیمیایی به رنگ قرمز است که آن را پس از رنگ آمیزی با زعفران خالص مخلوط می کنند.یکی دیگر از روش های تقلب در زعفران افزایش وزن آن با استفاده از آغشته کردن زعفران به چربی، عسل، آب شکر و … است که بسیار شایع می باشد.

راه های تشخیص زعفران اصل از تقبلی

1-ساده ترین راه تشخیص زعفران اصل از تقلبی شکل فیزیکی و ظاهری آن است به صورتیکه نوع اصل آن دارای شاخه های (کلاله)صاف چیزی شبیه به میخچه است که سرقلم آن درشت تر و هرچه به ته قلم زعفران می رود باریک تر می شود.(مانند تصویر)

2-روش دیگر گذاشتن زعفران بین دو کاغذ و یا روزنامه است  که باید آن را بین دوکاغذ گذاشته و به یکدیگر بساییم، اگر لکه چربی بر جای ماند زعفران تقلبی است در غیر این صورت زعفران اصل خواهد بود.

3-مورد دیگر قرار دادن زعفران در بنزین است. اگر در بنزین حل نشود و رنگ پس ندهد نشان بر اصل بودن زعفران خواهد بود.

4-یکی از بهترین روش های تشخیص زعفران اصل از تقلبی که همیشه مورد اطمینان می باشد روش آزمون آن در آزمایشگاه های مواد غذایی است که زیر نظر سازمان های نظارتی ازجمله سازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد فعالیت می کنند که این آزمایشگاه ها از روش های گوناگونی جهت تشخیص استفاده می کنند.

روش های تشخیص زعفران تقلبی