زعفران سرگل

این نوع از زعفران محصول بدست آمده از پاک کردن زعفران دسته و یا پوشال به روش خاصی می باشد که طی آن فقط کلاله و سرقلم زعفران دیده می شود در این نوع از  زعفران به دلیل اینکه در طول فرایند نبدیل سازی زعفران پوشال و یا دسته به آن امکان شکسته شدن کلاله وجود دارد لذا این نوع از جنس زعفران مقداری ریز و ریخته است و نسب وزن به حجمش در مقایسه با انواع دیگر زعفران زیاد تر است.

زعفران سرگل


جهت خرید این محصول می توانید با ما تماس بگیرید
زعفران لجنو، زعفران برتر
مجتبی جوادی:09153356010