زعفران سفید

رشته میان ساقه ریشه گل زعفران را که بدون شاخه(کلاله قرمز) آن باشد را اصطلاحا زعفران سفید می گویند. که معمولا به دو صورت تولید می شود:

یکی از روش های جمع آوری آن معمولا همان هنگامیکه رشته های قرمز زعفران را از گل جدا می کنند سفیدی ساقه گل را نیز جدا کرده و خشک می کنند و روش دیگر آن که هنگام تولید زعفران سرگل از زعفران های دسته و یا پوشال می باشد که در این روش نیز سفیدی زعفران کاملا جدا شده که البته در این روش زعفران سفید دارای کمی از رشته های قرمز می باشد.

زعفران سفید


جهت خرید این محصول می توانید با ما تماس بگیرید
زعفران لجنو، زعفران برتر
مجتبی جوادی:09153356010