زعفران طرح گوهر

زعفران طرح گوهر

زعفران طرح گوهر

یکی از انواع بسته بندی های زعفران که بازرگانی لجنو عرضه می کند، نوع گوهر آن در انواع مختلف زعفران از جمله سرگل، نگین، پوشال  می باشد که در وزن های زیر موجود است و همچنین وزن های مورد نظر شما نیز جهت آماده سازی پذیرفته می شود.

طرح گوهر 1 گرمی

طرح گوهر 2 گرمی

و…..