زعفران پاکتی

زعفران پاکتی

زعفران پاکتی

یکی از انواع بسته بندی های زعفران که بازرگانی لجنو عرضه می کند، نوع پاکتی آن در انواع مختلف زعفران از جمله سرگل، نگین، پوشال و دسته می باشد که در وزن های زیر موجود است و همچنین وزن های مورد نظر شما نیز جهت آماده سازی پذیرفته می شود.

پاکتی 0.5 گرمی

پاکتی 1 گرمی

پاکتی 2 گرمی

پاکتی 2.3 گرمی

پاکتی 3 گرمی

پاکتی 4 گرمی

پاکتی 4.6 گرمی