زعفران چیست

زعفران گیاهی است که خواص دارویی و غذایی فراوانی دارد. از نظر شکلی زعفران گیاهی کوچک به ارتفاع 10-30 سانتی متر است که از کشت پیاز آن به صورت یک ساقه و تعدادی گلبرگ به عمل می آید.

این گل ها دارای 6گلبرگ بنفش، 3 پرچم زرد رنگ و یک ساقه سفید رنگ (خامه)که به سه کلاله قرمز رنگ منتهی می شود، که این سه کلاله بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان طعم دهنده در مصارف خانگی و صنعتی کاربرد وسیعی دارد.

کشت بیشتر این محصول در خراسان ازجمله شهرستان های تربت حیدریه، فردوس، گناباد، قاین، بجستان و .. رواج دارد.

یکی از مهم ترین ترکیبات موجود در زعفران مشتقات کروستین است که به صورت ترکیبات زرد رنگ در آب حل می شوند. مزه تلخ زعفران به دلیل وجود ماده ای به نام پیکروکروسین بوده که مقوی معده می باشد. هم چنین عطر بی نظیر زعفران به دلیل سافرانال موجود درآن است که معمولا یک درصد از زعفران را تشکیل می دهد.

زعفران چیست