گیاه زعفران

زعفران گران قیمت ترین گیاه خوراکی است که تولید عمده ی آن در ایران و به خصوص در استان خراسان می باشد. ایران با تولید سالانه بیش از 300 تن زعفران خشک رتبه ی اول تولید زعفران را در دنیا به خود اختصاص داده است. این گیاه که معمولا در فصل پاییز و در ماه های آبان و آذر به صورت گل می روید از پیاز آن تولید می شود که معمولا کشت پیاز از خردادماه شروع می شود تا مردادماه و جزء گیاهانی است که با کم آب سازگار می باشد به گونه ای که در سال بیشتر از دو تا سه نوبت به آب نیاز ندارد.

گل این گیاه تشکیل شده است از گلبرگ های بنفش رنگ و سه پرچم زرد رنگ که در میان این گل کلاله های زعفران که معمولا سه رشته است به همراه ساقه ی سفید آن(خامه) قرار دارد که پس از جدا سازی این کلاله ها آنها را به روش های گوناگونی خشک می کنند و در ایران روش های جدا سازی رشته های زعفران در مناطق مختلف متفاوت است به صورتیکه در استان خراسان جنوبی بیشترین تولید زعفران به دسته و سرگل اختصاص دارد و در خراسان رضوی از همه بیشتر زعفران پوشال تولید می شود که خود دارای انواع گوناگونی است.

انواع زعفران

زعفران در ایران به انواع گوناگونی در بازار یافت می شود از جمله زعفران نگین سوپر، نگین، پوشال قلمدار، پوشال معمولی، دسته و یا دخترپیچ و سفید که قیمت آنها به ترتیب از زعفران نگین سوپر که بالاترین نرخ را دارا می باشد گرفته و تا زعفران سفید پایین می آید.زعفران