قیمت زعفران

گلهای زعفران پس از چیده شدن از زمین که معمولا قبل از طلوع آفتاب این کار انجام می گیرد جهت جداسازی کلاله ها از گل آن آماده می شود که معمولا این کار توسط کشاورزان انجام می گیرد. پس از جداسازی و با توجه به شیوه ی جداسازی و خشک کردن کلاله ها که با یکدیگر کاملا متفاوت است باعث تولید زعفران در انواع مختلف زعفران نگین، سرگل، پوشال و دسته می شود.

قیمت انواع زعفران تولیدی در ایران متفاوت است به صورتیکه از زعفران دخترپیچ به ترتیب و پس از آن پوشال معمولی و بعد از آن پوشال قلمدار و همچنین در رتبه ی بالاتر زعفران سرگل و در درجه ی آخر زعفران نگین دارای بیشترین قیمت می باشد. که این اختلاف قیمت به دلیل گوناگونی از جمله درشت بودن و یا رنگ دهی متفاوتی است که در انواع مختلف وجود دارد.

قیمت زعفران ممتاز درجه یک

/
قیمت زعفران ممتاز در بازار تابع عرضه و تقاضایی است که در بازار خری…

قیمت هرکیلو زعفران پوشال مشهد

/
با توجه به نوع زعفران پوشال قیمت هر کیلو از این نوع در بازار مش…

قیمت هرگرم زعفران سرگل قائنات

/
پایه و اساس تعیین قیمت هرگرم زعفران سرگل در بازارقائنات، نسبت تو…

قیمت یک گرم زعفران دخترپیچ مرغوب

/
قیمت یک گرم زعفران دخترپیچ مرغوب  هم اکنون هرگرم زعفران دخترپیچ در…

قیمت هر کیلو زعفران سرگل ممتاز فردوس

/
قیمت هر کیلو زعفران سرگل ممتاز فردوس از قیمت های انواع زعفران ایرانی و …

قیمت یک مثقال زعفران بسته بندی مرغوب

/
  قیمت یک مثقال زعفران بسته بندی مرغوب براساس درجه زعفرا…

قیمت یک گرم زعفران نگین در ایران

/
قیمت یک گرم زعفران نگین در ایران در ایران انواع زعفران با قیمت …
خرید زعفران جزیی و یا بسته بندی شده

قیمت یک مثقال زعفران سرگل درجه یک

/
قیمت یک مثقال زعفران سرگل درجه یک قیمت یک مثقال زعفران سرگل درجه یک ب…
بازرگانی زعفران لجنو

قیمت امروز زعفران در بازار داخلی

/
قیمت امروز زعفران در بازار داخلی در بازار های داخلی قیمت های روز…

قیمت یک کیلو زعفران دسته مشهد

/
قیمت یک کیلو زعفران دسته مشهد شهر مشهد مقدس اصلی ترین مرکز خ…

قیمت هر کیلو زعفران سفید باکیفیت

/
قیمت هر کیلو زعفران سفید باکیفیت قیمت هر کیلو زعفران سفید با توجه به…

قیمت زعفران و افزایش آن تا شروع فصل برداشت

/
قیمت زعفران و افزایش آن تا شروع فصل برداشت آیا قیمت زعفران تا …

قیمت فروش یک مثقال زعفران نگین ایرانی

/
قیمت فروش یک مثقال زعفران نگین ایرانی قیمت فروش زعفران نگین در هر یک مثقال با…

قیمت انواع زعفران درجه یک ایرانی

/
قیمت انواع زعفران درجه یک ایرانی قیمت انواع زعفران براساس نوع و درجه…

قیمت یک کیلو زعفران سرگل در ایران

/
قیمت یک کیلو زعفران سرگل در ایران قیمت زعفران سرگل در ایران با توجه ب…